Գոյականի հոլովումը

Առաջադրանք՝ հոլովել սեղան, քաղաք, գիրք, քար, տուն, մազ բառերը:

Հայերենը ունի 7 հոլով:

Ուղղական ով, ինչ- տղա, սեղան

Սեռական ում, ինչի-տղայի, սեղանի

Տրական ում, ինչին-տղային, սեղանին

Հայցական ում, ինչը-տղային, սեղանը

Բացառական ումից, ինչից-տղայից, սեղանից

Գործիական ումով, ինչով-տղայով, սեղանով

Ներգոյական ում մեջ, ինչի մեջ կամ ինչում-տղայի մեջ, սեղանում

Ուղղական ով, ինչ- քաղաք,գիրք

Սեռական ում, ինչի-քաղաքի,գրքի

Տրական ում, ինչին-քաղաքին,գրքին

Հայցական ում, ինչը-քաղաքը,գիրքը

Բացառական ումից, ինչից-քաղաքից,գրքից

Գործիական ումով, ինչով-քաղաքով,գրքով

Ներգոյական ում մեջ, ինչի մեջ կամ ինչում-քաղաքում, գրքում



Ուղղական ով, ինչ- քար,տուն

Սեռական ում, ինչի-քարի,տան

Տրական ում, ինչին-քարին,տանը

Հայցական ում, ինչը-քարը,տունը

Բացառական ումից, ինչից-քարից,տնից

Գործիական ումով, ինչով-քարով,տնով

Ներգոյական ում մեջ, ինչի մեջ կամ ինչում- քարում,տնում

Ուղղական ով, ինչ- մազ,եղբայր

Սեռական ում, ինչի-մազի,եղբոր

Տրական ում, ինչին-մազին,եղբորը

Հայցական ում, ինչը-մազը,եղբորը

Բացառական ումից, ինչից-մազից,եղբորից

Գործիական ումով, ինչով-մազով,եղբորով

Ներգոյական ում մեջ, ինչի մեջ կամ ինչում- մազում,եղբոր մեջ

Սիրելի սովորողներ, ցույց տվեք կոտորակներ թեմայի կիրառությունը կենցաղում։ Խոհանոցում՝ կլոր գաթայի, կլոր հացի, պիցցայի կամ խնձորի վրա բացատրեք ու ցույց տվեք կոտորակները։ Արդյունքները տեսաֆիլմի կամ ֆոտոշարքի հետ միասին տեղադրեք բլոգում։

Թեմա՝ Մաս և ամբողջ։ Թվի մաս գտնելը/մաս 3

1․Գտիր թվի նշված մասը
320-ի   3/8 մասը
320:8×3=120
2700-ի  2/3 մասը
2700:3×2=1800
250-ի  4/5 մասը
250:5×4=50×4=200
4200-ի  6/7  մասը:
4200:7×6=600×6=3600
6000-ի 2/15 մասը։
6000:15×2=400×2=800

Արտահայտիր նշված միավորներով․

(1/30) ժ = ր
60:30×1=20 ր
(1/200) կմ = մ
1000:200×1=50 մ
(1/12) օր = ժ
24:12×1=2 ժ
(1/12) տարի = ամիս
12:12×1=1 ամիս
(1/25) ց = կգ
100:25×1= 4 կգ
(1/50)  մ = սմ
100:50×1=2 սմ

3.Արտահայտիր նշված միավորներով․
(7/30) ժ= ր
7:60=420 ր
420:30×7=98 ր
(9/200) կմ = մ
9×1000=9000 մ
9000:200×9=405 մ
(4/12) օր = ժ
4×24=96 ժ
96:12×4=32ժ
(5/12) տարի = ամիս
5×12=60 ամիս
60:12×5=25 ամիս
(4/25) ց = կգ
4×100=400 կգ
400:25×4=64 կգ
(3/50)  մ = սմ
3×100=300 սմ
300:50×3=18 սմ

4.  Արամը  դպրոցից տուն վերադառնալիս  ճանապարհի   5/7 մասը  անցնելուց հետո, ճանապարհի ո՞ր մասը դեռ  պետք է անցնի։

5․ Արկղում կար 350 միատեսակ գնդակ։ Արկղից հանեցին դրանց 3/5 մասը։ Քանի՞ գնդակ մնաց արկղում։
350:5×3=210
350-210=140 գնդակ

6․ Ջրավազանում կար 3600 լիտր ջուր։ Այգին ջրելու համար օգտագործվեց դրա 6/9 մասը։ Քանի՞ լիտր ջուր մնաց ջրավազանում։
3600:9×6=2400լ
3600-2400=1200լ


7․ Ո՞ր պատկերի 3/4 մասն է գունավորված։

1) 2×3

2) 3×2

3)3×1

Այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ։

1. (1/6) ժամ = ր
1 ժամ =60ր
60:6=10ր
10×1=10ր

2.(1/2) ժամ = ր
60:2=30 ր
30×1=30 ր

3. (2/6)  տարի = ամիս
2տարի = 24ամիս
24:6×2=8 ամիս

4.( 2/4)  մ = սմ:
2մ = 200սմ
200:4=50 սմ
50×2=100սմ:

5.(3/5)կմ =մ
3×1000=3000 մ
3000:5=600 մ
600×3=1800 մ

6. ․ Արկղում կար 300լոլիկ ։ Արկղից հանեցին լոլիկների 4/5 մասը։ Քանի՞ լոլիկ մնաց արկղում։
300:5=60
60×4=240
300-240=60 լոլիկ

Չախչախ թագավորը: Հ. Թումանյան մաս Գ.

Առաջադրանքներ

 • Կանաչով նշված բառերը դրեք ուղիղ ձևով։
  հանդեսով- հանդես
  դաշտում-դաշտ
  զորքով-զորք
  ոչխարի-ոչխար
  Հովիվներին-հովիվ
  Հնձվորներին-հնձվոր
  պալատին-պալատ
  երկրից-երկիր
  Աղվեսի-աղվես
  զուռնով-զուռնա
  թբուկով-թմբուկ
  երգով-երգ
  զորքով-զորք
  աղմուկով-աղմուկ
  սարերին-սար
  ոչխարի-ոչխար
  թագավորից-թագավոր
 • Տեքստի անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրել:
  Վազ տալ-վազել
  խոտհարքներ-մարգագետիններ
  վառիկ-նոր ածան հավ

 • Մեկական բառով բնութագրել աղվեսին, Շահ-Մարին, ջաղացպանին:
  Խարամանկ աղվես,վախկոտ Շահ -Մար,միամիտ ջաղացպան
 • Ըստ ձեզ հնարավո՞ր էր, որ Շահ Մարը հավատար աղվեսին ու փախչեր իր պալատից: Պատասխանը հիմնավորեք:
  Ինձ թվում է ,որ այդքան հեշտ չէր հավատա Շահ -Մարը աղվեսին ու փախչեր,բայց քանի որ սա հեքիաթ է,իսկ մենք գիտենք ,որ հեքիաթներում ամեն ինչ հնարավոր է:

Ճամփորդություն Դեպի Էրեբունի Թանգարան

Այսօր Մարտի 17-ին մենք դասարանով այցելեցինք Էրեբունի Թանգարան:Մեր ճամփորդությունը Հայրենագիտության թեմայով էր և մեր հետ էին Արմինե Գոգինյանը և Սոնա Սարքսյանը:Սկզբում մեզ պատմեցին Էրեբունի Թանգարանի մասին:Իմացանք, որ թանգարանը Երևանի ամենակարևոր թանգարաններից մեկն է և այն հիմնադրվել է 1968թ.-ին Արին Բերդի բլրի վրա, որի տեղում եղել է Էրեբունի ամրոցը:Ամրոցի որոշ հատվածներ վերականգնվել են և մնացել թանգարանի արտաքին մասում:
Էրեբունի թանգարանը բաժանված է 3 մասի՝ Արին Բերդ,Կարմիր բլուր և Շենգավիթ:Եղանակի վատ լինելու պատճառով մենք չկարողացանք մասնակցել Պեղումներին:Ամրոցից հետո մենք գնացինք Վարդավառի լիճ:Վարդավառի լիճը անվանում են նաև Թոխմախ գյոլ:Այն Երևանի՝ ծավալով երկրորդ խոշոր արհեստական լիճն է: Շատ հետաքրքիր ճամփորդություն էր,մնացածից տարբերվող:Չնայած եղանակը վատ էր սակայն շա՜տ հավես օր ունեցանք:

Image preview
Image preview

Կոտորակ մաս 2.

1․Գտիր թվի նշված մասը
180-ի   5/9 մասը
180:9×5 = 100
200-ի  4/5 մասը
200:5×4=160
100-ի  3/10 մասը
100:10×3 = 30
150-ի  2/5  մասը:
150:5×2=60
400-ի 5/8 մասը։
400:8×5 = 250

2.Արտահայտիր նշված միավորներով․

(1/4) ժ= ր
1ժ= 60:4=15ր
15×1=15
(1/5) կմ = մ
1կմ = 1000մ
1000:5=200
200×1=200 մ
(1/3) օր = ժ
1օր = 24ժ
24:3=8
8×1=8 ժ
(1/4) տարի = ամիս
1տարի = 12ամիս
12:4=3
3×1=3 ամիս
(1/5) ց = կգ
1ց = 100կգ
100:5=20
20×1=20կգ
(1/4)  մ = սմ:
1մ = 100սմ
100:4=25
25×1=25 սմ

3.Արտահայտիր նշված միավորներով․
(5/ 6)  ժ= ր
5ժ= 300ր
300:6=50ր
50×5=250ր
(4/5)  կմ = մ
4կմ = 4000մ
4000:5×4=3200մ
(5/6)  օր = ժ
5օր = 120ժ
120:6=20×5=100 ժ
(3/4)  տարի = ամիս
3տարի = 36ամիս
36:4×3=27 ամիս
(3/20) ց = կգ
3ց = 300կգ
300:20=15
15×3=45 կգ
(4/5)  մ = սմ:
4մ = 400սմ
400:5=80
80×4=320սմ:

4.  Արամը  դպրոցից տուն վերադառնալիս  ճանապարհի   1/4 մասը  անցնելուց հետո, ճանապարհի ո՞ր մասը դեռ  պետք է անցնի։
1կմ = 1000 մ
1000:4=250մ
250×1=250մ
1000մ-250մ=750մ

5․ Արկղում կար 120 միատեսակ գնդակ։ Արկղից հանեցին դրանց 7/8 մասը։ Քանի՞ գնդակ մնաց արկղում։
120:8=15
15×7=105
120-105=15գնդակ

6․ Ջրավազանում կար 3200 լիտր ջուր։ Այգին ջրելու համար օգտագործվեց դրա 5/8 մասը։ Քանի՞ լիտր ջուր մնաց ջրավազանում։
3200:8=400լ
400×5=2000լ
3200-2000=1200լ

7․ Ո՞ր պատկերի 3/5 մասն է գունավորված։

1)

2)

3)


Այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ։

1. (1/6) ժամ = ր
1 ժամ =60ր
60:6=10ր
10×1=10ր

2.(1/2) ժամ = ր
60:2=30 ր
30×1=30 ր

3. (2/6)  տարի = ամիս
2տարի = 24ամիս
24:6×2=8 ամիս

4.( 2/4)  մ = սմ:
2մ = 200սմ
200:4=50 սմ
50×2=100սմ:

5.(3/5)կմ =մ
3×1000=3000 մ
3000:5=600 մ
600×3=1800 մ

6. ․ Արկղում կար 300լոլիկ ։ Արկղից հանեցին լոլիկների 4/5 մասը։ Քանի՞ լոլիկ մնաց արկղում։
300:5=60
60×4=240
300-240=60 լոլիկ

Թեսթ 6 Էքզյուպերի

Փոքրիկ իշխանը (հատված)

Մեծահասակները թվեր շատ են սիրում: Երբ նրանց պատմում ես, որ դու նոր բարեկամ ես ձեռք բերել, նրանք երբեք չեն հարցնում ամենագլխավորի մասին: Երբեք նրանք չեն ասի. «Իսկ ինչպիսի՞ ձայն ունի նա: Ինչպիսի՞ խաղեր է սիրում խաղալ: Թիթեռներ բռնո՞ւմ է, թե՞ոչ»: Նրանք հարցնում են. «Քանի՞տարեկան է նա: Քանի՞ եղ□այր ունի: Քաշն ինչքա՞ն է: Ինչքա՞ն է վաստակում նրա հայրը»: Եվ դրանից հետո երևակայում են, թե ճանաչեցին մարդուն: Երբ մեծահասակներին ասում ես՝ «Ես տեսա վարդագույն աղյուսից մի տուն, որի պատուհանին խորդենի կար, իսկ կտուրին՝ աղավնիներ», նրանք երբեք չեն պատկերացնում այդ տունը: Նրանց պետք է ասել. «Ես տեսա մի տուն, որ արժե հար□ուր հազար ֆրանկ»: Եվ միայն այդ ժամանակ նրանք կբացականչեն. «Ինչպիսի՜ գեղեցկություն»: Ճիշտ այդպես, եթե նրանց ասես. «Ահա ձեզ ապացույցներ, որ, իրոք, Փոքրիկ իշխանը եղել է, որ նա շատ, շատ լավն էր, ծիծաղում էր և շատ էր ուզում գառնուկ ունենալ. իսկ ով ուզում է գառնուկ ունենալ, նա անպայման գոյություն է ունեցել»: Եթե այսպես ասես, նրանք միայն ուսերը կթոթվեն ու ձեզ կնայեն այնպես, ինչպես կնայեին մի անգետ մանկիկի: Բայց եթե նրանց ասես՝ «Նա թռել եկել էր մի մոլորակից, որը կոչվում է № 612», դա նրանց կհամոզի, և նրանք քեզ այլևս չեն ձանձրացնի հարցերով: Ի՜նչ կարող ես անել, այդպես են մեծահասակները: Չարժե նրանցից նեղանալ: Երեխաները մեծահասակների նկատմամբ պետք է ներողամիտ լինեն:

 Բայց մենք (հասկանալ), թե ինչ բան է կյանքը, և ինչ խոսք, ծիծաղում ենք համարների ու թվերի վրա: Ես այս պատմվա□քը սիրով մի կախարդական հեք□աթի նման կպատմեի: Ես կուզեի սկսել այսպես. «Կար-չկար մի գեղեցիկ իշխան կար: Նա ապրում էր մի մոլորակի վրա, որը իրենից մի քիչ էր մեծ, և նա սրտակից բարեկամ չուներ…»: Նրանք, ովքեր (ճանաչել) կյանքը, կզգային, որ սա զուտ ճշմարտություն է: Ես ամենևին էլ չեմ ուզում որ իմ գիրքը կարդան միայն զվարճության համար: Իմ սիրտը ցավից ճմլվում է, երբ ես (հիշել) իմ փոքրիկ բարեկամին, և ինձ համար հեշտ չէ նրա մասին պատմելը: Արդեն վեց տարի է անցել այն օրից, ինչ նա և իր գառնուկը հեռացել են ինձանից: Ես նրա մասին ուզում եմ պատմել, որպեսզի չմոռանամ նրան: Շատ տխուր բան է, երբ բարեկամներին մոռանում են: Բոլորը չէ, որ բարեկամ ունեն: Եվ ես (վախենալ), թե կդառնամ մեծահասակների նման, իսկ նրանք թվերից բացի ոչնչով չեն հետաքրքրվում:

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
  եղ?այր-եղբայր
  հար?ուր-հարյուր
  պատվա?քը-պատվածքը
  հեք?աթի-հեքիաթի

2. Ի՞նչ է նշանակում  երևակայել բառը.

       ա/ պատկերացնել
       բ/ շինել
       գ/ պատրաստել
        դ/ կառուցել

 3. Գրի՛ր տրված  բառերի հոմանիշները.
       ա/ գեղեցիկ  – սիրուն           
       բ/ շատ -բազմաթիվ                  
       գ/կախարդական- սքանչելի
դ/ մեծ – հսկա                  

4. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

      ա/ սիրտ – պարզ

       բ/ բարեկամ – բարդ

      գ/ գեղեցկություն – պարզ

       դ/ անգետ – ածանցավոր

5. Տեքստում հանդիպող հետևյալ բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով.

      ա/ խաղեր

       բ/ պատուհաններ

       գ/ թվեր

       դ/ իշխան

6. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

      ա/ գեղեցիկ – ածական

      բ/ տխուր – գոյական

      գ/ գառնուկ – գոյական

      դ/ մոլորակ – գոյական

 7. Փակագծերում  նշված բայերը համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին:

հասկանալ- հասկանում ենք
ճանաչել- ճանաչում էին
հիշել-հիշում եմ
վախենալ-վախենում եմ

8. Տրված նախադասության մեջ գտի՛ր ենթական և ստորոգյալը:

     Իշխանիկը ապրում էր մի փոքրիկ մոլորակի վրա:
      ենթակա   __Իշխանիկը______________

      ստորոգյալ   _ապրում էր_____________

9. Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:

Ճիշտ այդպես, եթե նրանց ասես. «Ահա ձեզ ապացույցներ, որ, իրոք, Փոքրիկ իշխանը եղել է, որ նա շատ, շատ լավն էր, ծիծաղում էր և շատ էր ուզում գառնուկ ունենալ. իսկ ով ուզում է գառնուկ ունենալ, նա անպայման գոյություն է ունեցել» :

Ինչպիսի՞ խաղեր է սիրում խաղալ:

10. Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց է թողնված մեկ կետադրական նշան: Լրացրու՛:

Ես ամենևին էլ չեմ ուզում, որ իմ գիրքը կարդան միայն զվարճության համար:

11. Ի՞նչ են շատ սիրում մեծահասակները:

Մեծահասակները շատ են սիրում թվեր :

12. Ի՞նչ էին հարցնում մեծահասակները նոր բարեկամի մասին:

Նրանք հարցնում են. «Քանի՞տարեկան է նա: Քանի՞ եղբայր ունի: Քաշն ինչքա՞ն է: Ինչքա՞ն է վաստակում նրա հայրը»:

13. Ինչո՞ւ Փոքրիկ իշխանի մասին պատմելը հեշտ չէր.

       ա/ հեղինակը մանրամասները չէր հիշում

        բ/արդեն վեց տարի էր անցել, ինչ նա և գառնուկը հեռացել էին

       գ/ բարեկամներին շուտ էին մոռանում

       դ/հեղինակի սիրտը ճմլվում էր

14. Ինչո՞ւ էր հեղինակը վախենում մեծահասակների նման դառնալուց.

      ա/ ճիշտ հարցեր էին տալիս

       բ/ ծիծաղում էին համարների և թվերի վրա

      գ/մեծահասակները թվերից բացի ոչնչով չէին հետաքրքրվում

      դ/ մեծահասակները շատ բարեկամներ ունեին

15. Դու՛րս գրիր  այն հատվածը, որտեղ գրված է, որ երեխաները պետք է հասկանան  և  ներեն մեծերին:

Ի՜նչ կարող ես անել, այդպես են մեծահասակները: Չարժե նրանցից նեղանալ: Երեխաները մեծահասակների նկատմամբ պետք է ներողամիտ լինեն: